Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Khoa học công nghệ

NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thân gửi các bạn,

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Văn Chiến đã để lại nhiều dấu ấn trong nghiên cứu khoa học; góp phần vào việc nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp nói chung và cây Keo lá Tràm, cây Gáo nói riêng. Khoa2lamnghiephue.com trân trọng giới thiệu với các bạn 3 bài viết của Chiến.

 

 

 

/public/files/files/C%C3%82Y%20KEO%20L%C3%81%20TR%C3%80M.docx

/public/files/files/K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20Chon%20giong%20Gao%20trang%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20tr%E1%BB%93ng%20r%E1%BB%ABng%20kinh%20t%E1%BA%BF.docx

/public/files/files/T%C3%93M%20T%E1%BA%AET%20K%E1%BA%BET%20QU%E1%BA%A2%20NGHI%C3%8AN%20C%E1%BB%A8U%20CH%E1%BB%8CN%20GI%E1%BB%90NG%20G%C3%81O%20TR%E1%BA%AENG%20V%C3%80%20G%C3%81O%20V%C3%80NG%20(1)-2.docx