Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Thầy cô

Thể theo đề nghị của Bác Võ Thanh Nghi, Ban Liên lạc khóa 2 Lâm nghiệp Huế xin đăng tải bài này để các bạn cùng đọc. Dưới đây là thư đề nghị Kính...
Ban Liên lạc Khóa 2 Lâm nghiệp Huế nhận được Email của Bác Võ Thanh Nghi, đàn anh và bậc thầy của chúng ta gửi bài nhờ đăng. Bài viết giàu cảm xúc và...
Năm 1972, sau khi tốt nghiệp Sư phạm sau Đại học ở Sài Gòn, tôi chọn về làm việc tại trường Trung học Nông Lâm Súc Huế để được ở với gia...
Trường trung học Nông Lâm Súc Huế, tọa lạc bên cạnh Hồ Tịnh Tâm và kênh Ngọc Hà (một trong những thắng cảnh của Cố đô Huế), rộng 11ha có một lịch...