Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Thông báo

VIẾNG THÂN MẪU NGUYỄN VĂN XUÂN TẠ THẾ

Chiều hôm qua vào hồi 16h00’ 28/2/2022,TM. BLLK2 Lâm Nghiệp -NLS Huế, gồm các bạn Dự ,Đãi ,Viện đã đến nhà bạn Nguyễn Văn Xuân để thăm viếng,phúng điếu và chia buồn cùng v/c bạn và gia đình.
Thân mẫu của bạn là cụ bà: PHAN THỊ LÊ ,sinh năm 1933.
Tạ thế hồi 21h00’ 23/2/2022 (nhằm ngày 23 tháng giêng năm Nhâm dần).
Hưởng thượng thượng thọ 90t.
Chúng cháu ,thành tâm kính viếng và nhất tâm cầu nguyện cho cụ bà VÃNG SANH CỰC LẠC !
A DI ĐÀ PHẬT .