Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Thông báo

Công khai thu chi quỹ đến 20 tháng 3 năm 2021

Thân gửi các bạn,

Ban Liên lạc xin công khai thu chi Quỹ tấm lòng bè bạn đến ngày 20 tháng 3 năm 2021 theo file đính kèm. Đề nghị Ban Kiểm tra xem xét các thông tin để phản hồi.

Thân mến!/public/files/files/THU%20CHI%20QU%E1%BB%B8%20TLBB%20%C4%90%E1%BA%BEN%2023_3_2021.xls