Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Khoa học công nghệ

LGT: Nguyễn Văn Chiến giới thiệu các dòng keo và bạch đàn đã được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận. Các thành viên muốn biết thông tin chi tiết hoặc cần...
LGT: Bạn Nguyễn Văn Chiến công tác tại cơ quan nghiên cứu thực nghiệm khoa học lâm nghiệp ở Đồng Nai. Chiến rất dày công nghiên cứu và thực nghiệm về cây...
Công nghiệp khai thác gỗ và sản xuất hàng hóa từ nguyên liệu gỗ luôn phát triển theo hướng tăng dân số và kinh tế của các nước trên thế giới. Các loài...