Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Tổ chức

Tổ chức

I. CỦNG CỐ, BỔ SUNG VÀ PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN BAN LIÊN LẠC KHÓA II LÂM NGHIỆP, NHIỆM KỲ 2013 -2016.

 1. Võ Văn Dự, Trưởng Ban, phụ trách chung, trực tiếp quản lý  website.
 2. Nguyễn Hữu Cừ, Phó Trưởng Ban, phụ trách Đối nội.
 3. Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban, phụ trách Nhóm bạn hữu Quảng Nam –Đà nẵng.
 4. Trần Hữu Đãi,  Phó Trưởng Ban, phụ trách Tài chính.
 5. Trương Lê Hữu Nam, Phó Trưởng Ban, phụ trách Nhóm bạn hữu thành phố Hồ Chí Minh và Nam bộ.
 6. Hoàng Phụng, Phó Trưởng Ban, phụ trách Đối ngoại.
 7. Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng Ban, phụ trách Nhóm bạn hữu Tây Nguyên.
 8. Lê Minh Tính, Phó Trưởng Ban, phụ trách  thành viên ngoài nước.
 9. Trương Công Đông, Thành viên, phụ trách giám sát, Trưởng ban Kiểm tra Quỹ Tấm lòng bè bạn.
 10. Lê Đình Thà,Thành viên, phụ trách mảng Sinh nhật thành viên.
 11. Hồ Đình Thuấn, Thành viên, phụ trách  Thủ quỹ.
 12. Nguyễn Hữu Thuấn,Thành viên, phụ trách Hậu cần.
 13. Trịnh Ngọc Thuận, Thành viên, phụ trách mảng Hiếu hỉ.
 14. Trần Quốc Thức, Thành viên, theo dõi Quỹ Tấm lòng bè bạn;  phụ trách  văn nghệ và hình ảnh.

 

II. CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN KIỂM TRA QUỸ TẤM LÒNG BÈ BẠN
Ban Kiểm tra Quỹ thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quy chế. Việc phân công thành viên do Trưởng Ban quyết định. Các thành viên gồm:
 

 1. Trương Công Đông, Trưởng Ban.
 2. Trương Trọng Toản, Thành viên.
 3. Lê Viết Hân, Thành viên.

 

III. BAN BIÊN TẬP WEBSITE
Ban biên tập website có nhiệm vụ đôn đốc các thành viên tham gia viết bài, gửi hình ảnh ; tập hợp, biên tập bài viết, hình ảnh đưa lên website.
Ban biên tập gồm:
 

 1. Võ Văn Dự, Trưởng Ban, phụ trách chung và đưa nội dung lên website; trực tiếp phụ trách các kênh giới thiệu, tổ chức, tin tức, thông báo, chính sách, cơ hội hợp tác, ý tưởng, bài viết thành viên, quy chế nội bộ.
 2. Nguyễn Văn Chiến, Thành viên, phụ trách Nhóm thành phố HCM và Nam bộ.
 3. Võ Văn Dũng, Thành viên, phụ trách Nhóm Quảng Nam –Đà Nẵng.
 4. Lê Văn Minh,Thành viên, phụ trách  các kênh thầy cô,  kỷ yếu, thư viện ảnh và văn nghệ.
 5. Nguyễn Thái Sơn, Thành viên, phụ trách Nhóm Tây Nguyên.
 6. Lê Đình Thà, Thành viên, phụ trách kênh  thành viên, sinh nhật.
 7. Trần Quốc Thức, Thành viên, phụ trách Nhóm Huế và Quảng Trị.
 8. Lê Minh Tính, Thành viên, phụ trách Nhóm ngoài nước.