Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Thông báo

Lương Văn Thế bị đột quỵ

Thân gửi các bạn,

Lương Văn Thế bị đột quỵ, hiện đang điều trị tại BVTW Huế. Lê Đình Thà đại diện Ban liên lạc đã vào thăm và động viên Thế. Thế tỉnh táo, nói chuyện được, nhưng tay chân trái bị yếu. Xin thông tin để bạn bè biết thăm hỏi, động viên Thế qua điện thoại hoặc có điều kiện đến BV vấn an.